Image

About ausvietwa

used by site admin/web master
Latest Posts | By ausvietwa
Farewell Malcolm Fraser
3 years ago

Farewell Malcolm Fraser

The Vietnamese Community from all states and territories in Australia farewells its Father and Savior – The Right Honorable Malcolm Fraser, AC, CH

We received the news of the …
Read More

THƯ MỜI

Kính gửi quý bạn.

Hội Cao Niên Việt Nam Tây Úc được sự phối hợp của Cộng Đồng Người Việt Tự Do xin mạnh dạn đứng ra tổ chức …
Read More

Thơ Cảm Tạ – Hội Chợ Tết WA 2016
3 years ago

Thơ Cảm Tạ – Hội Chợ Tết WA 2016

13.2.2016

Kính thưa quý vị quan khách và quý đồng hương,

Tôi xin đại diện Ban Chấp Hành của Cộng Đồng Người Việt Tự Do gởi đến …
Read More

Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc / Tax tips from the ATO
4 years ago

Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc / Tax tips from the ATO

Tax tips from the ATO / Taking care of business this tax time

Thông tin về thuế vụ tại Úc để giúp quý vị hiểu các quyền lợi của mình …
Read More

Minutes of Meeting – AGM
4 years ago

Minutes of Meeting – AGM

MINUTES OF MEETING – Annual General Meeting

Venue: Koondoola Hall, 26 July 2015 @ 2PM to 5PM

Read Minute of Meeting

 

            …
Read More

Thông Báo – Tượng đài Thuyền Nhân Việt Nam
4 years ago

Thông Báo – Tượng đài Thuyền Nhân Việt Nam

Khắc Tên Lưu Niệm Trên Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam Thông Báo

                              …
Read More

Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng
4 years ago

Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng

Thông Báo – Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành

Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2015 – 2017

 

Thông báo khắc tên

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU / TÂY ÚC                               

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA WA CHAPTER INC.                

Office: Units 4 …
Read More

For Public Approval – Notice of General Meeting & Proposed Amendments to the Constitution

The followings documents are for public approval as presented on 26.7.2015 General Meeting.

NOTICE OF GENERAL MEETING TO ALTER THE RULES

Constitution with proposed amendments – Updated

independent audit report

 

 

 

 

Updated audit report

Financials 2014 CĐ.docx