Image

Thong Bao – Press Release

Lễ Giỗ Tổ
6 years ago

Lễ Giỗ Tổ

            

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA – WA CHAPTER

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – TÂY ÚC

 

01.4.2016

Kính gởi:

Toàn thể …
Read More

Farewell Malcolm Fraser
6 years ago

Farewell Malcolm Fraser

The Vietnamese Community from all states and territories in Australia farewells its Father and Savior – The Right Honorable Malcolm Fraser, AC, CH

We received the news of the …
Read More

THƯ MỜI

Kính gửi quý bạn.

Hội Cao Niên Việt Nam Tây Úc được sự phối hợp của Cộng Đồng Người Việt Tự Do xin mạnh dạn đứng ra tổ chức …
Read More

Thơ Cảm Tạ – Hội Chợ Tết WA 2016
6 years ago

Thơ Cảm Tạ – Hội Chợ Tết WA 2016

13.2.2016

Kính thưa quý vị quan khách và quý đồng hương,

Tôi xin đại diện Ban Chấp Hành của Cộng Đồng Người Việt Tự Do gởi đến …
Read More

Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc / Tax tips from the ATO
6 years ago

Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc / Tax tips from the ATO

Tax tips from the ATO / Taking care of business this tax time

Thông tin về thuế vụ tại Úc để giúp quý vị hiểu các quyền lợi của mình …
Read More

Minutes of Meeting – AGM
6 years ago

Minutes of Meeting – AGM

MINUTES OF MEETING – Annual General Meeting

Venue: Koondoola Hall, 26 July 2015 @ 2PM to 5PM

Read Minute of Meeting

 

            …
Read More

Thông Báo – Tượng đài Thuyền Nhân Việt Nam
6 years ago

Thông Báo – Tượng đài Thuyền Nhân Việt Nam

Khắc Tên Lưu Niệm Trên Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam Thông Báo

                              …
Read More

ATO – SuperStream

ATO encourages employers to prepare for SuperStream

The ATO is encouraging employers to prepare for the introduction of SuperStream which is changing the way they make superannuation contributions.

SuperStream introduces …
Read More