Dịch vụ giúp đỡ về an ninh xã hội

• Hướng dẫn đồng hương mới định cư về tập quán và sinh hoạt của nước Úc.

• Phân phối tài liệu hướng dẫn về những dịch vụ như: trợ giúp luật pháp, thông dịch, thuê nhà chính phủ, bệnh viện hay các cơ quan y tế địa phương.

• Tổ chức các buổi nói chuyện về những vấn đề an sinh xã hội cho đồng hương.

• Giúp đỡ và cố vấn cá nhân cho đồng hương.

• Giới thiệu đồng hương đến các cơ quan liên hệ để được giúp đỡ.

• Phổ biến các công tác và những tin tức về an ninh xã hội, y tế, luật pháp qua Bản Tin Cộng Đồng.

• Thiết lập và phát triển liên hệ với các cơ quan chính quyền và cộng đồng sắc tộc khác để gia tăng hiệu năng phục vụ cộng đồng.

• Liên lạc giữa nhà trường, học sinh và gia đình để giải quyết những khó khăn trong sinh hoạt học đường.

• Giúp đỡ đồng hương gặp hoàn cảnh bạo hành trong gia đình.

• Trợ giúp khẩn cấp cho những người gặp khó khăn về tài chánh.

• Cho mượn sách , truyện, tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt của thư viện Cộng Đồng

• Tổ chức sinh hoạt nhóm

• Tổ chức các lớp học Anh Văn miễn phí.

• Tổ chức các lớp học Việt Ngữ  miễn phí.

 

Community Services
 • Assistance with family problems, social issues e.g. generation conflict, isolation, domestic violence, and employment.
 • Emergency Relief
 • Equitable access to resources and community participation.
 • Assistance with issues relating to differing language and culture.
 • Assist new migrant with their resettlement in Australia.
 • Organise information sessions and referrals to government services.
 • Distribute information of mainstream services such as Legal Aid, translating and interpreting services, Public Housing, Hospitals and Community Health Centres.
 • Organise free English classes for new migrants.
 • Organise free Việtnamese classes.
 • Case management support to individual clients and their families.
 • Co-ordinate group activities.
 • Support facilitate of abroad range of groups and activities
Comments
 1. Phuong Nguyen

  Chao cac anh chi, toi ten la Phuong, hien dang o Darwin. Toi vua nhan giay nhap hoc truong UWA. Cac anh chi vui long cho hoi co nha nguoi Viet nao gan truong UWA cho muon cho ngu (tra tien) trong vong vai ngay khoang cuoi thang 1 2014. Toi hy vong trong vong 1 tuan 1 tuan ruoi se kiem duoc cho on dinh de o. Chan thanh da ta

Submit a Comment