CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – TÂY ÚC

Vietnamese Community in Australia – WA Chapter Inc.

Văn phòng:

Unit 4, 151-155 Brisbane St, Perth, W.A. 6000

Liên Lạc :

ph: (08) 6162 9731

Email:  vietnamesewa@gmail.com      Website: http://ausvietwa.wordpress.com

ABN: 78 936 522 494

Cộng Đồng Liên Bang – Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Úc Châu

Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Úc Châu / Tây Úc là một tổ chức bất vụ lợi có xuất xứ từ những người Việt yêu chuộng tự do, bao gồm tất cả người Úc gốc Việt và Thường Trú Nhân người Việt đang định cư tại tiểu bang Tây Úc, không phân biệt nam nữ, tôn giáo, đoàn thể, có chung ý hướng hoạt động phục vụ Cộng Ðồng;

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu / Tây Úc là thành viên của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu;

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu / Tây Úc là thành viên duy nhất của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu đại diện cho tập thể người Việt sống tại Tiểu Bang Tây Úc.

Mục đích

 1. Duy trì và phát triển tinh thần tương trợ trong tập thể người Việt sinh sống tại Tiểu Bang Tây Úc và trên toàn Úc Châu;
 2. Duy trì và phát triển sự liên hệ với các Hội Đoàn và Cộng Đồng Người Việt trên toàn thế giới trong mục tiêu tranh đấu cho một nước Việt Nam thực sự độc lập , tự do, dân chủ, và giàu mạnh, với đầy đủ các quyền làm người theo tinh thần Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền;
 3. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam;
 4. Quan tâm đến các sinh hoạt về đức, trí, và thể dục của thanh thiếu niên Việt Nam tại Tây Úc;
 5. Phát triển tình thân hữu với các cộng đồng sắc tộc khác trong tinh thần xã hội tự do, dân chủ và đa văn hoá của Úc Đại Lợi;
 6. Hợp tác chặt chẽ với Chính Quyền Úc Đại Lợi trong việc xây dựng một xã hội lành mạnh và an vui;

 

Thành viên BCH CĐ

CT: bs Nguyễn Anh Dũng, kiêm PCT Nội Vụ, CĐLB
TKK KS Phạm Quốc Hiệp
General Counsel: LS Yung Nguyễn
PCT Nội Vụ KS Thái Minh Chánh
PCT Ngoại vụ: TS Nguyễn Ngọc Minh Thơm
PCT Kế Hoạch: DS Nguyễn thành Đại
PCT Đặc trách Xã Hội và luật pháp: LS Madison Trần
Treasurer: Anna Nguyễn.

==================================================

Thành Viên Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Tây Úc:

Muốn là thành viên chính thức của CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU-TÂY ÚC quý vi chỉ cần những điều kiện sau đây :

 1. Bằng lòng đóng niên liễm đều đặn là $5.00
 2. Người Úc gốc Việt hay thường trú nhân người Việt hiện đang sinh sống  tại Tiểu Bang Tây Úc
 3. Trên 18 tuổi
 4. Không vi phạm các tội hình sự đang chờ xét xử vào thời gian xin gia nhập
 5. Điền vào ĐƠN XIN GIA NHẬP CDNVTDUC/TU và gởi về văn phòng CĐNVTDUC/TU theo địa chỉ :

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU-TÂY ÚC

Unit 4&5 , 151-155 Brisbane street – Perth WA 6000

Hoặc:

Điền vào ĐƠN XIN GIA NHẬP CDNVTDUC/TU Download trên web và email về wa@ausviet.net

Download:

ĐƠN XIN GIA NHẬP CDNVTDUC/TU (Word)

ĐƠN XIN GIA NHẬP CDNVTDUC/TU (PDF)