Dịch vụ giúp đỡ về an ninh xã hội

Services provided by the community office at Unit 5/151 Brisbane Street, Perth WA 6000.

Contact 0402 431 842

• Hướng dẫn đồng hương mới định cư về tập quán và sinh hoạt của nước Úc.

• Phân phối tài liệu hướng dẫn về những dịch vụ như: trợ giúp luật pháp, thông dịch, thuê nhà chính phủ, bệnh viện hay các cơ quan y tế địa phương.

• Tổ chức các buổi nói chuyện về những vấn đề an sinh xã hội cho đồng hương.

• Giúp đỡ và cố vấn cá nhân cho đồng hương.

• Giới thiệu đồng hương đến các cơ quan liên hệ để được giúp đỡ.

• Phổ biến các công tác và những tin tức về an ninh xã hội, y tế, luật pháp qua Bản Tin Cộng Đồng.

• Thiết lập và phát triển liên hệ với các cơ quan chính quyền và cộng đồng sắc tộc khác để gia tăng hiệu năng phục vụ cộng đồng.

• Liên lạc giữa nhà trường, học sinh và gia đình để giải quyết những khó khăn trong sinh hoạt học đường.

• Giúp đỡ đồng hương gặp hoàn cảnh bạo hành trong gia đình.

• Trợ giúp khẩn cấp cho những người gặp khó khăn về tài chánh.

• Cho mượn sách , truyện, tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt của thư viện Cộng Đồng

• Tổ chức sinh hoạt nhóm

• Tổ chức các lớp học Anh Văn miễn phí.

• Tổ chức các lớp học Việt Ngữ  miễn phí.

Community Services

 • Assistance with family problems, social issues e.g. generation conflict, isolation, domestic violence, and employment.
 • Emergency Relief
 • Equitable access to resources and community participation.
 • Assistance with issues relating to differing language and culture.
 • Assist new migrant with their resettlement in Australia.
 • Organise information sessions and referrals to government services.
 • Distribute information of mainstream services such as Legal Aid, translating and interpreting services, Public Housing, Hospitals and Community Health Centres.
 • Organise free English classes for new migrants.
 • Organise free Vietnamese classes.
 • Case management support to individual clients and their families.
 • Co-ordinate group activities.
 • Support / facilitate of a broad range of groups and activities