Trường Việt Ngữ Cộng Đồng – Tây Úc.

34 Calvert Way, Girrawheen WA 6064

Tôn chỉ của Nhà trường là giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt, qua cách học đọc, học viết, đồng thời áp dung được tiếng Việt vào cuộc sống thường nhật cùng với âm nhạc và các sinh hoạt văn học khác.

1. Lớp Việt ngữ cho trẻ em.

Nội dung:                  Tiếng Việt từ Mẫu Giáo trở lên. (Từ 5 đến 18 tuổi)
Điều hợp Viên:         BCH CĐ
Hiệu Trưởng:            Michelle Hồng Tâm Lê
Cơ sở:                       34 Calvert Way, Girrawheen WA 6064 (Girrawheen High School)

Liên Lạc:                   0431 429 941


2. Lớp Việt ngữ Tráng Niên.

Nội dung:                     Tiếng Việt dành cho tuổi thanh niên.

ĐT liên lạc:                  0412 085 126 (Thầy Hoài)

Điện thư:                    lemich9567@gmail.com

Học sinh phải mặc đồng phục có huy hiệu nhà trường.

Các lớp Việt ngữ hoàn toàn miễn phí.

Quý vị có thể đóng góp tài chánh xây dựng trường bằng :

 

1) Donation

3) Chuyển ngân trực tiếp :    BSB : 016 416   Account No.: 4527 05116

 

TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN.

 

Submit a Comment