Thành Viên Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Tây Úc:

Muốn là thành viên chính thức của CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU-TÂY ÚC quý vi chỉ cần những điều kiện sau đây :

  1. Bằng lòng đóng niên liễm đều đặn là $5.00
  2. Người Úc gốc Việt hay thường trú nhân người Việt hiện đang sinh sống  tại Tiểu Bang Tây Úc
  3. Trên 18 tuổi
  4. Không vi phạm các tội hình sự đang chờ xét xử vào thời gian xin gia nhập
  5. Điền vào ĐƠN XIN GIA NHẬP CDNVTDUC/TU và gởi về văn phòng CĐNVTDUC/TU theo địa chỉ :

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU-TÂY ÚC

Unit 4&5 , 151-155 Brisbane street – Perth WA 6000

Hoặc:

Điền vào ĐƠN XIN GIA NHẬP CDNVTDUC/TU Download trên web và email về office@vietnamesecommunity.org.au

Download:

ĐƠN XIN GIA NHẬP CDNVTDUC/TU (PDF)

ĐƠN XIN GIA NHẬP CDNVTDUC/TU (WORD)