<strong>XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU</strong> <strong>CÙNG TANG QUYẾN</strong>