Image

Thong Bao – Press Release

Đại hội thường niên 2019
1 week ago

Đại hội thường niên 2019

Thông báo Đại hội thường niên 2019 Annual general meeting 2019 K/g quý đồng hương Các đoàn thể và hội đoàn Năm nay đại hội thường niên sẽ được tổ …
Read More

Letter from the Premier of Western Australia
10 months ago

Letter from the Premier of Western Australia

The Honorable Mark McGowan, the Premier of Western Australia, has praised the Vietnamese Community in Australia, WA Chapter, for a terrific Tet New Year Celebration 2019 event. held at Wanneroo …
Read More

Healthway Message – Hội Chợ Tết 2019

Healthway Message – Hội Chợ Tết 2019

Media Release
1 year ago

Media Release

 

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA – WA Chapter Inc. CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – TÂY ÚC Established 1978  –  ABN 78 936 522 494

MEDIA RELEASE


Read More