Image

Tin Tuc – News

Hội Chợ Tết Kỷ Hợi 2019
8 months ago

Hội Chợ Tết Kỷ Hợi 2019

Hội Chợ Tết Kỷ Hợi 2019 – the Vietnamese Lunar New Year event 2019 has been supported by the Office of Multicultural Interests.

www.omi.wa.gov.au

THÔNG BÁO
12 months ago

THÔNG BÁO

 

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA – WA Chapter Inc. CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – TÂY ÚC Established 1978  –  ABN 78 936 522 494

 

V/v: …
Read More

BENEFITS OF QUITTING. – LỢI ÍCH KHI BỎ THUỐC LÁ
3 years ago

BENEFITS OF QUITTING. – LỢI ÍCH KHI BỎ THUỐC LÁ

 

BENEFITS OF QUITTING. – LỢI ÍCH KHI BỎ THUỐC LÁ

1. The moment you stop smoking your body begins to repair itself and the risk of developing …
Read More

Diễn văn của ông Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH – Tây Úc
3 years ago

Diễn văn của ông Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH – Tây Úc

Kính thưa Qúy Đ D /BCH CĐ/NVTD/TU

Quý Đ D các Tôn Giáo,Hội Đòan, Quý Tổ chức . Quý Chiến Hữu và quý Đồng Hương,

Hôm nay là lần thứ …
Read More