Image

Tin Tuc – News

THÔNG BÁO
2 months ago

THÔNG BÁO

 

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA – WA Chapter Inc. CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – TÂY ÚC Established 1978  –  ABN 78 936 522 494

 

V/v: …
Read More

BENEFITS OF QUITTING. – LỢI ÍCH KHI BỎ THUỐC LÁ
2 years ago

BENEFITS OF QUITTING. – LỢI ÍCH KHI BỎ THUỐC LÁ

 

BENEFITS OF QUITTING. – LỢI ÍCH KHI BỎ THUỐC LÁ

1. The moment you stop smoking your body begins to repair itself and the risk of developing …
Read More

Diễn văn của ông Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH – Tây Úc
3 years ago

Diễn văn của ông Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH – Tây Úc

Kính thưa Qúy Đ D /BCH CĐ/NVTD/TU

Quý Đ D các Tôn Giáo,Hội Đòan, Quý Tổ chức . Quý Chiến Hữu và quý Đồng Hương,

Hôm nay là lần thứ …
Read More

Urgent letter of concerns to the Australian PM, the Leaders of the ALP, and the Greens
3 years ago

Urgent letter of concerns to the Australian PM, the Leaders of the ALP, and the Greens

THƯ GỞI THỦ TƯỚNG ÚC CHÂU VỀ NHỮNG ƯU TƯ KHẨN CẤP

Letter of concerns from the Vietnamese Community to

The Australian Prime Minister, The Honorable Mr Malcolm Turnbull,

The …
Read More