Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu / Tây Úc

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA/WA CHAPTER INC.

Unit 4 & 5, 151-155 Brisbane St, Perth, W.A. 6000

Tel: (08) 9328 8914 Email: wa@ausviet.net Website http://ausvietwa.wordpress.com/Tham dự : GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG Năm 2010
: Lễ ra mắt Tân Ban Chấp Hành CĐNVTD.TU.

Thay mặt Tân Ban Chấp Hành.CĐNVTD.TU.
Chúng tôi trân trọng kính mời :

. Quý Đại diện Hội Đoàn, Đoàn Thể.
. Quý Đại Diện Tôn giáo.
. Quý Thân Hào, Nhân Sĩ.
. Quý Đồng Hương.

Xin vui lòng dành chút thì giờ đến cùng chúng tôi làm Lễ giỗ TỔ HÙNG VƯƠNG.
Với sự phối hợp của BCH.CĐ và các Hội Đoàn, Đoàn Thể cùng tổ chức,

Vào lúc   : 13.00pm chiều Chúa Nhật 18/4/10.
Địa điểm : Girrawheen Community Hall.
Patrick Court,  Girrawheen. WA.
Và sau đó, sẽ là Lễ ra mắt Tân BCH.CĐ.NVTD.TU.

Để con em thế hệ nối tiếp có dịp tìm lại Cội Nguồn Dân Tộc, và cũng để nói lên tinh thần
đoàn kết trong Cộng Đồng Người Việt chúng ta. Sự hiện diện của quý vị là cách thể hiện
rõ nét Bản sắc Dân tộc VN với các Cộng Đồng Sắc TộcTây Úc, và cũng là niềm khích lệ
lớn lao cho Tân BCH chúng tôi.

Trân trọng.
Tây Úc ngày 04 thàng 4 năm 20010
TM.BCH.CĐ.NVTD.TU.

Chủ tịch.
(đã ký tên và đóng dấu)
Bà Trần Văn Tuyền.
.