Image

Người Việt – WA

Diễn văn của ông Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH – Tây Úc
3 years ago

Diễn văn của ông Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH – Tây Úc

Kính thưa Qúy Đ D /BCH CĐ/NVTD/TU

Quý Đ D các Tôn Giáo,Hội Đòan, Quý Tổ chức . Quý Chiến Hữu và quý Đồng Hương,

Hôm nay là lần thứ …
Read More

Speech from Vietnamese Community in Australia, WA Chapter
3 years ago

Speech from Vietnamese Community in Australia, WA Chapter

Excerpt from the Vietnamese Community in Australia, WA Chapter

Đây là thông điệp gởi đến tập đoàn đầu sỏ của chế độ CHXHCNVN mà ngày nay có xú danh là chế …
Read More

Constitution – Vietnamese Community in Australia, WA Chapter Inc
4 years ago

Constitution – Vietnamese Community in Australia, WA Chapter Inc

The Vietnamese Community in Australia, Western Australia Chapter, Inc. has updated its Constitution.

Read the full Constitution here.