Thông báo

Đại hội thường niên 2019

Annual general meeting 2019
K/g quý đồng hương
Các đoàn thể và hội đoàn
Năm nay đại hội thường niên sẽ được tổ chức vào:
Sáng thứ bẩy ngày 7/12/2019
Dự tính từ 10 giờ sáng -đến 12 giờ
Tại văn phòng cộng đồng 151 Brisbane st
Chương trình gồm có
1- báo cáo tài Chánh 2018/2019
2- tưởng trình sinh hoạt: funding, gây quỹ, chương trình xây dựng trung tâm văn hoá,
3- các vấn đề tồn đọng và hướng đi tương lai của nhiệm kỳ 2019/2021
Toàn bộ nội dung đại hội thường niên này sẽ được đăng trên website của CĐ.
Xin mời Quý thân hữu tham dự
Kính báo
Ngày 15/11/2019
Thay mặt BCH CĐ
Tổng thư ký
Phạm quốc Hiệp