Đài Phát Thanh Tây Úc

Kính mời đồng hương Tây Úc đón nghe chương trình phát thanh Việt Ngừ tại Tây Úc trên băng tần 95.3 FM

– Từ 6:00 giờ đến 7:00 giờ tối, mỗi thứ Sáu hàng tuần của đài 6EBA (Đài phát thanh sắc tộc Tây Úc)

– Với nhiều chương trình phục vụ thính giả: Giới thiệu sinh hoạt của người Việt tại Tây Úc, tin tức thế giới, Việt Nam, sinh hoạt Cộng Đồng Tây Úc, y tế, sức khỏe, văn học nghệ thuật, giáo dục, giới thiệu di tích lịch sử Việt Nam, quân nhân, thanh niên, phỏng vấn các nhân sĩ và hội đoàn tại địa phương v.v… và nhạc chọn lọc

Điện thoại để liên lạc (08) 9227 5953 từ 6:00 pm- 7:00pm vào Thứ Sáu mỗi tuần.

Nghe Online (Thứ Sáu 6pm)

The Vietnamese Community also operates a volunteer-based weekly local current affairs program on 95.3 FM Radio every Friday night from 6pm to 7pm.

Chương Trình Việt Ngữ SBS Radio – Perth 96.9 FM

SBS Radio

Perth Thời biểu

Your Weekly Perth Schedule for the Vietnamese program

Click on the program name below to visit the website and listen to the latest broadcast.

Day Program Time Analogue Digital
Monday Vietnamese 09:00 – 10:00 am SBS Radio 1
Vietnamese 11:00 – 12:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h
Vietnamese 07:00 – 08:00 pm 96.9fm SBS Radio 1
Vietnamese 09:00 – 10:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h
Tuesday Vietnamese 09:00 – 10:00 am SBS Radio 1
Vietnamese 11:00 – 12:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h
Vietnamese 07:00 – 08:00 pm 96.9fm SBS Radio 1
Vietnamese 09:00 – 10:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h
Wednesday Vietnamese 09:00 – 10:00 am 96.9fm SBS Radio 1
Vietnamese 11:00 – 12:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h
Vietnamese 07:00 – 08:00 pm SBS Radio 1
Vietnamese 09:00 – 10:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h
Thursday Vietnamese 09:00 – 10:00 am 96.9fm SBS Radio 1
Vietnamese 11:00 – 12:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h
Vietnamese 07:00 – 08:00 pm SBS Radio 1
Vietnamese 09:00 – 10:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h
Friday Vietnamese 09:00 – 10:00 am SBS Radio 1
Vietnamese 11:00 – 12:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h
Vietnamese 07:00 – 08:00 pm 96.9fm SBS Radio 1
Vietnamese 09:00 – 10:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h
Saturday Vietnamese 09:00 – 10:00 am 96.9fm SBS Radio 1
Vietnamese 11:00 – 12:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h
Vietnamese 07:00 – 08:00 pm SBS Radio 1
Vietnamese 09:00 – 10:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h
Sunday Vietnamese 09:00 – 10:00 am SBS Radio 1
Vietnamese 11:00 – 12:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h
Vietnamese 07:00 – 08:00 pm 96.9fm SBS Radio 1
Vietnamese 09:00 – 10:00 pm (repeat) SBS Radio 1 +2h

Ways to Listen

On AM/FM radio

SBS broadcasts on both the AM and FM frequencies in all major cities and centres around Australia.

On digital radio

SBS Digital Radio offers you more quality news, features, information and sports coverage in your language.

Online

Missed your favourite show? You can listen again to the latest program online after it has gone to air.

Podcast

Listen to podcasts in the language of your choice or download and save them to listen to later.

Submit a Comment