Quc Ca Vit Nam
Này công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi.
Ðồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên.
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo.
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy.
Người công dân luôn vững bền tâm chí.
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi.
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.
Công dân ơi! mau hiến thân dưới cờ.
Công dân ơi! mau làm cho cõi bờ.
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống,
Xứng danh ngàn năm dòng giống Lạc Hồng.

Quốc Kỳ Việt Nam: Nguồn Gốc và Lẽ Chính Thống

  • Nguyễn Đình Sài

…Chúng ta đã lược qua bối cảnh lịch sử của những lá “quốc kỳ” Việt Nam và các chế độ trong thời cận kim đến nay để nghiệm thấy rằng: Việt sử là của cả quốc dân qua các thời đại chứ không phải của riêng một chế độ nào. Những gì được tạo nên bằng thủ đoạn và bạo lực sẽ không được tồn tại lâu dài, vì những yếu tố đó không là bản sắc truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Sau hơn nửa thế kỷ, những sử gia Việt Nam nên nhìn cuộc chính biến tháng 8 năm 1945 một cách khách quan, để có thể đồng ý rằng cuộc chính biến ấy quả thật có một số đặc tính biểu kiến của một cuộc “cách mạng quần chúng” và có hình thái “độc lập tự quyết”. Nhưng vì những thủ đoạn hiểm độc trước và sau khi nắm được chính quyền, với lý tưởng phi dân tộc, và với cứu cánh độc tôn đảng trị, đảng CSĐD đã làm mất đi chính nghĩa cao quý của một cuộc “cách mạng dân chủ đích thực”. Mặt khác, tính chất “độc lập tự quyết” của cuộc chính biến cũng bị lu mờ vì hành động “thiếu đại đoàn kết toàn dân” mà đảng CSĐD đã phát khởi qua các cuộc sát hại dân lành và các đảng phái đối lập một cách khốc liệt. Cờ Đỏ đã được khai sinh nhờ các thủ đoạn “phi dân tộc” đó.

Ngược lại, Cờ Vàng xuất hiện hơn trăm năm về trước, thể hiện ước vọng độc lập, tự do và dân chủ của dân tộc, sẽ được hậu duệ Việt Nam tiếp tục trân quý như một đặc sản truyền thống của dân tộc. Vì vậy, Cờ Vàng mãi mãi là “Quốc Kỳ” trong trái tim người Việt hải ngoại và đại khối đồng bào “không cộng sản” tại quốc nội. Sẽ có ngày Cờ Vàng trở lại cương vị Quốc Kỳ trên quê hương Việt Nam như đã hai lần xuất hiện trong quá khứ.

Nguyễn Đình Sài

Download:

Quốc Kỳ Việt Nam Nguon Goc va Le Chinh Thong

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=HLef17WL5KY&w=420&h=315]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ahEblKNhUVw&w=640&h=480]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=rB3OR1LsaX4&w=560&h=315]

Comments
  1. Là một hậu duệ người Việt Nam hiện đang sống tại đất nước nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để xây dựng lại đất nước để rồi trong tương lai :”Sẽ có ngày Cờ Vàng trở lại cương vị Quốc Kỳ trên quê hương Việt Nam như đã hai lần xuất hiện trong quá khứ.”

Submit a Comment