Thursday, 22 April 2010

Ngày 21-04-2010, giờ 00:49
Tiểu Bang Texas đã ra nghị quyết cấm các trường học treo cờ máu VC mà phải treo lá CỜ VÀNG của Việt Nam Tự Do.

Nghị Quyết HCR258 Khuyến Cáo Trường Ðại Học Houston Và Các Trường Ðại Học Tại Tiểu BangTexas Trong Việc Cấm Treo Cờ Ðỏ Tại Trường Ðã Ðược Thông Qua.

Thay Mặt Cộng Ðồng Việt Nam Tại Hoa kỳ VAC-USA, Ủy Ban Hạ Cờ Ðỏ tại UH và Ðại Diện gia đình phụ huynh con em đang theo học tại University of Houston xin chân thành cảm ơn Dân Biểu Hubert Võ đã sốt sắng hỗ trợ mạnh mẽ và cương quyết cho Ủy Ban Hạ Cờ Ðỏ của VC tại UH trong những ngày tháng qua trên quyết tâm Hạ Cờ Ðỏ cuả VC tại UH.

Vào lúc 3 giờ 15 ngày thứ năm 22 tháng 5 năm 2009, Dân biểu Hubert Võ đã cho chúng tôi biết là Ðại diện cuả UH hứa sẽ hạ cờ đỏ tại UH vào ngày thứ ba 26 tháng 5 năm năm 2009 với điều kiện là Dân Biểu Hubert Võ hãy thu hồi lại nghị quyết cấm treo cờ đỏ tại các trường Ðại Học. Dân Biểu Hubert Võ đã trả lời cho ông Ðại diện UH rằng nghị quyết này sẽ áp dụng trên toàn trường Ðại Học tại Texas chứ không riêng gì tại UH.

Khi chúng tôi xuống UH Center vào ngày thứ Ba thì cờ đỏ vẫn chưa hạ nhưng lại có cờ Vàng treo lên. Chúng tôi đã thấy ngay âm mưu cuả bọn CS nằm vùng quyết ăn thua đủ trong việc Hạ Cờ Ðỏ tại UH. Tôi gọi ngay cho Bân Biểu Hubert Võ và sau khi Dân Biểu Hubert Võ gọi cho trường UH thì Ban Giám Ðốc cho biết đã có chỉ thị hạ cờ đỏ nhưng chưa biết schedule ngày nào.

Hôm nay qua nghị quyết HCR258 của Dân Biểu Hubert Võ đệ trình và với trong một thời gian kỷ lục 7 ngày nghị quyết HCR258 đã được thông qua cả thượng viện và hạ viện.

HCR258 là nghị quyết luật pháp khuyến cáo các trường Ðại Học Houston (University of Houston) và tất cả các trường đại học tại tiểu bang Texas phải treo cờ Vàng là biểu tượng của người Việt Quốc gia đại diện cho Cộng Ðồng Người Việt Tỵ Nạn CS tại Texas chứ KHÔNG ÐƯỢC TREO CỜ ÐỎ CỦA VC nữa.

Ðược biết nghị quyết HCR258 cuả dân biểu Hubert Võ đã được thông qua vào lúc 8 giờ 05 phút tối hôm qua ngày 30 tháng 5 năm 2009.
Theo Dân biểu Hubert Võ, Cộng Ðồng VN tại Austin hiện giờ (Tối Chủ nhật) đã đem thức ăn vào cảm ơn các nghị sĩ dân biểu cuả TB Texas vừa passed nghị quyết HCR258.

Sự đấu tranh và sự quyết tâm cuả người Việt tỵ nạn CS tại Houston trong việc Hạ Cờ Ðỏ tại Ðại Học Houston là một bài học cho những ai chưa tin vào sự phẫn nộ đồng loạt của đồng hương trước những âm mưu đen tối trong những sự việc đi ngược lại nguyện vọng của người dân. Ðây cũng lại là một bài học đích đáng cho những tên Việt gian đang làm tay sai cho CS tại thành phố này.

Một lần nữa chúng tôi xin thay mặt Ủy Ban Hạ Cờ Ðỏ tại UH, Gia Ðình Phụ Huynh Con em đang theo học tại UH và Cộng Ðồng VN tại Hoa Kỳ xin ca ngợi Tinh Thần Phục Vụ của Dân Biểu Hubert Võ trên quyết tâm không chấp nhận Cờ Ðỏ treo chung với cờ Vàng, cũng như xin thành kính tri ân Dân Biểu Hubert Võ đã thực sự đáp ứng được nguyện Vọng của người Dân.

Thay Mặt Ủy Ban Hạ Cờ Ðỏ :
Ông Nguyễn Toàn Vẹn – Chủ Tịch
Ông Ðỗ Quảng – Cố Vấn
Cựu Ðại Tá Nguyễn văn Nam – Yểm Trợ
Ông Lưu Quý Tùng – Vận động.
Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa – Ngoại giao
Thay mặt Cộng Ðồng VN tại Hoa Kỳ VACUSA
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành

H.C.R. No. 258 CONCURRENT RESOLUTION
WHEREAS, The display of the flag of the Socialist Republic of Vietnam on the central campus of the University of Houston, as well as on other campuses of higher learning, has caused great distress to many members of the Vietnamese American community; and
WHEREAS, This flag, which features a yellow star on a red background, was first adopted by the Indochinese Communist Party in the mid-20th century; it represents a source of anguish to countless people who fled to the United States as a welcoming haven of liberty and tolerance; to these esteemed citizens, the display of this flag is interpreted as a lack of respect for their historic struggles; and
WHEREAS, In contrast, the Freedom and Heritage Flag symbolizes both the Vietnamese cultural heritage and a deeply rooted resilience and yearning for democracy; this flag, which bears three red stripes on a background of golden yellow, was flown for the first time at a ceremony marking the official recognition by France of Vietnamese unity and independence; and
WHEREAS, The University of Houston and other institutions of higher learning can express their respect for Vietnamese American culture and their support for the ideals of liberty and democracy by replacing the flag of the Socialist Republic of Vietnam with the Freedom and Heritage Flag; now, therefore, be it
RESOLVED, That the 81st Legislature of the State of Texas hereby urge the University of Houston and other institutions of higher education to cease displaying the red flag of the Socialist Republic of Vietnam and to instead fly the golden yellow Freedom and Heritage Flag that has been embraced by the Vietnamese American community; and, be it further RESOLVED, That the secretary of state forward an official copy of this resolution to the commissioner of higher education as an expression of the sentiment of the house of representatives and senate.

http://rfvn.com/?p=13516

Submit a Comment