Một số hình ảnh của Hội Cựu QNQLVNCH/TU tham dự diễn hãnh ngãy kỷ niệm ANZAC DAY 2010

nh: ntp

25/04/2010

Submit a Comment