cropped-vietnamese-community-logo-wa-16.jpg

           CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU / TÂY ÚC                               

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA WA CHAPTER INC.                

Office: Units 4 and 5, 151 Brisbane Street Perth 6000 Tel / Fax 61629731

Postal address: 167 Palmerston St. Perth WA 6000 

                                      President: 0488 042 182 –  Fax 92276116

                                              Email: vietnamesewa@gmail.com

                                                   Website: http://ausvietwa.wordpress.com/

                                                             ABN 78 936 522 494

 

 

THÔNG BÁO THAY THIỆP MỜI

   THAM DỰ NGÀY QUỐC HẬN

                  ĐÁNH DẤU 40 NĂM NGÀY CỘNG SẢN CƯỠNG CHIẾM MIỀN NAM

 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin trân trọng thông báo và kính mời:

 • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
 • Quý vị đại diện các hội đoàn đoàn thể,
 • Quý vị đại diện các tổ chức,
 • Quý Thân Hào Nhân Sĩ
 • Quý cơ quan truyền thông Việt ngữ và
 • Toàn thể quý đồng hương tại Tây Úc

Xin đến tham dự ngày Quốc Hận 2015, đánh dấu 40 năm từ ngày cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam, được tổ chức với những chi tiết như sau:

Ngày:           Anzac Day Thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015

Thời gian: Bắt đầu từ 5 giờ chiều.

Địa Diểm:  công viên Tự Do, góc William St và Brisbane St, Northbridge.

Chương trình gồm có:

 • Lễ Đặt vòng Hoa tưởng niệm
 • Lễ đặt tên chính thức cho Công Viên Tự Do
 • Tưởng nhớ cựu TT Malcolm Fraser, đại ân nhân của cộng   đồng tỵ nạn Việt Nam.
 • Đêm thắp nến

VIP guests:

 • Minister The Hon Dr Mike Nahan MLA, representing the Premier of WA
 • Ms Margaret Quirk MLA representing Leader of the Opposition
 • The Hon Senator Dean Smith, Liberal senator for WA
 • Deputy Mayor of Vincent: Ms. Roslyn Harley
 • The Hon Alannah MacTiernan MP, member for Perth
 • Mayor Tracey Roberts and Peter Roberts, City of Wanneroo
 • Ms Janine Freeman MLA member for Mirrabooka
 • Mr. Ian Britza MLA member for Morley
 • Mr. Paul Miles MLA, member for Wanneroo
 • Ms. Eleni Evangel, MLA, member for Perth

The VIP list will be updated closer to the event.

 

Sẽ có phần ăn nhẹ tại chỗ

Xin trân trọng thông báo và kính mời

 

Tây Úc ngày 20 tháng 3 năm 2015

Thay mặt Ban Chấp Hành

Chủ Tịch Cộng Đồng

SIGNATURE-26

BS Nguyễn Anh Dũng

 

More Info

For details on the day, please open or download the attachments