“Chỉ sợ con mình quên tiếng Việt, đừng lo lũ cháu dốt Anh văn”


TRƯỜNG NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ VIỆT – TÂY ÚC
Từ 5 đến 18 tuổi
Điều hợp Viên: BCH CĐ
Hiệu Trưởng: Tăng Tuyết Liên
cơ sở: Highgate Primary School 147 Lincohn St Highgate
Liên lạc: CĐ

http://ausvietwa.wordpress.com/truongvietcd/

===============================================================

Trường Việt Ngữ Cao Đài

Địa chỉ : 32 Bardsley Ave, Girrawheen WA 6064

Liên Lạc : 9342 7611

==============================================================

Trường Việt Ngữ Chánh Tín

19 Bradford Place, Marangaroo WA 6064

Liên Lạc: PH; 9343 3230 Fax: 9343 1446

Email: phoquangtu@yahoo.com.au

Nguyễn Thượng Dật: Mob: 0403 506 173

========================================================

Trường Việt Ngữ Andre Dũng Lạc

Địa chỉ: 3 Victoria Rd, Wesminter WA 6061

Liên Lạc: 9440 1678

=============================================================

Trường Việt Ngữ Tin Lành

Địa chỉ: 1 thyme Court, Mirrabooka WA 6061

Thứ Bảy hàng tuần, theo lịch trình học của Trường Úc.

Từ 10:00 giờ sáng đến 12:00 giờ trưa

Dạy Việt Ngữ từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 7

Với đầy đủ tài liệu cung cấp từ Trường Đại Học Melbourne

Liên Lạc : 9249 2357  hoặc 0402 341 498

Mục đích: Giúp cho các em nghe, nói đọc, viết Tiếng Việt và giúp cho các em có những sinh hoạt chung trong cộng đồng người Việt.

“Tiếng ta còn, nước ta còn”

Phạm Quỳnh

Submit a Comment