Tet Festival 2021

BENEFITS OF QUITTING SMOKING

 1. A smoke-free lifestyle means you can breathe easier, have more money and live longer.
 2. Your body will start to repair itself as soon as you put out your last cigarette.
 3. You will feel the benefits regardless of age and how long you’ve been smoking.
 4. There is no such thing as a safe cigarette or a safe level of smoking.
 5. There has never been a better time to quit.
 6. Bring on the new year, and put smoking behind you.

LỢI ÍCH KHI BỎ THUỐC LÁ

 1. Lối sống không thuốc lá làm mình dễ thở, tiết kiệm được nhiều tiền và sống lâu hơn.
 2. Cơ thể sẽ phục hồi ngay từ lúc nghỉ hút điếu cuối cùng.
 3. Bạn sẽ cảm nhận được lợi ích hưng phấn dù bạn ở bất cứ tuổi nào, bạn hút đã bao lâu hay bạn làm ngành nghề gì.
 4. Chẳng hề có chuyện loại thuốc lá nào an toàn hay hút bao nhiêu là an toàn. Hút thuốc lá làm hại sức khoẻ của chính mình và những người xung quanh.
 5. Chẳng cần phải đợi đến dịp nào tốt mới bỏ hút thuốc
 6. Năm mới, bạn hãy làm quyết định bỏ hút thuốc