Khắc Tên Lưu Niệm Trên Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam

Thông Báo

                                                          CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU / TÂY ÚC                              

cropped-vietnamese-community-logo-wa-16.jpg VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA WA CHAPTER INC.               

Office: Units 4 and 5, 151 Brisbane Street, Perth 6000 Tel / Fax 61629731

Postal address: 167 Palmerston St. Perth WA 6000

President: Email: vietnamesewa@gmail.com  Fax 92276116

Website: http://ausvietwa.wordpress.com/

                                      Facebook www.facebook.com/VietnameseCommunityinAustraliaWaChapter

                          ABN 78 936 522 494

 

 

8.8.2015

 

CỘNG ĐỒNG NVTDUC TẠI TÂY ÚC

xin trân trọng thông báo:

Tượng đài Thuyền Nhân Việt Nam tri ơn nước Úc đã khánh thành vào tháng 10 năm 2013.

Sau đó Ban Chấp Hành đã xin đổi tên công viên này thành Công Viên Tự Do bằng tiếng Việt, và trong kỳ họp tháng 8 / 2014 , Hội Đồng Thành Phố Vincent đã chấp thuận.

Nay thành phố Vincent lại chấp thuận lời yêu cầu của BCH CĐ, cho phép chúng ta khắc tên lưu niệm những ai đã chết trên đường vượt biên vào công viên Tự Do này.

Vậy CĐ xin thông báo: những ai có thân nhân hay bạn bè… bỏ mình trên đường tìm tự do,  xin cung cấp tên, cho BCH CĐ để khắc tên lưu niệm vào công viên Tự Do của chúng ta.

Xin liên lạc với Bác Sĩ Chủ Tịch CĐ qua số 0488 042 182 hay chị Hoài Phương tại  VP CĐ số 6162 9731,

Trân trọng.

Ban Chấp Hành – CĐ-NVTD-UC – TU