Image

WA

Constitution – Vietnamese Community in Australia, WA Chapter Inc
8 years ago

Constitution – Vietnamese Community in Australia, WA Chapter Inc

The Vietnamese Community in Australia, Western Australia Chapter, Inc. has updated its Constitution.

Read the full Constitution here.

LỄ TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN
8 years ago

LỄ TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN

           

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA – WA CHAPTER

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – TÂY ÚC

 

THƯ MỜI

THAM DỰ LỄ …
Read More