TUYÊN CÁO: nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã xử dụng những thủ đoạn hèn hạ giả dạng côn đồ đàn áp dã man đồng bào Quốc Nội