Image

About ausvietwa

used by site admin/web master
Latest Posts | By ausvietwa
BENEFITS OF QUITTING. – LỢI ÍCH KHI BỎ THUỐC LÁ
7 years ago

BENEFITS OF QUITTING. – LỢI ÍCH KHI BỎ THUỐC LÁ

 

BENEFITS OF QUITTING. – LỢI ÍCH KHI BỎ THUỐC LÁ

1. The moment you stop smoking your body begins to repair itself and the risk of developing …
Read More

Diễn văn của ông Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH – Tây Úc
7 years ago

Diễn văn của ông Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH – Tây Úc

Kính thưa Qúy Đ D /BCH CĐ/NVTD/TU

Quý Đ D các Tôn Giáo,Hội Đòan, Quý Tổ chức . Quý Chiến Hữu và quý Đồng Hương,

Hôm nay là lần thứ …
Read More

Urgent letter of concerns to the Australian PM, the Leaders of the ALP, and the Greens
7 years ago

Urgent letter of concerns to the Australian PM, the Leaders of the ALP, and the Greens

THƯ GỞI THỦ TƯỚNG ÚC CHÂU VỀ NHỮNG ƯU TƯ KHẨN CẤP

Letter of concerns from the Vietnamese Community to

The Australian Prime Minister, The Honorable Mr Malcolm Turnbull,

The …
Read More