Image

About ausvietwa

used by site admin/web master
Latest Posts | By ausvietwa
Constitution – Vietnamese Community in Australia, WA Chapter Inc
6 years ago

Constitution – Vietnamese Community in Australia, WA Chapter Inc

The Vietnamese Community in Australia, Western Australia Chapter, Inc. has updated its Constitution.

Read the full Constitution here.

LỄ TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN
6 years ago

LỄ TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN

           

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA – WA CHAPTER

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – TÂY ÚC

 

THƯ MỜI

THAM DỰ LỄ …
Read More

Lễ Giỗ Tổ
6 years ago

Lễ Giỗ Tổ

            

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA – WA CHAPTER

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – TÂY ÚC

 

01.4.2016

Kính gởi:

Toàn thể …
Read More

Kháng thư phản đối nhà cầm quyền CSVN
6 years ago

Kháng thư phản đối nhà cầm quyền CSVN

Hội đồng Liên tôn Việt Nam Kháng thư phản đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp lễ tưởng niệm 69 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn

06-04-2016

 


Read More

Our 40 Years Journey
6 years ago

Our 40 Years Journey

The VCA: Brief Note from its inception in 1977

By Tuong Quang Luu AO, inaugural VCA President, 1977 – 1982

The Vietnamese were not an emigrant people. Throughout their long …
Read More

Farewell Malcolm Fraser
6 years ago

Farewell Malcolm Fraser

The Vietnamese Community from all states and territories in Australia farewells its Father and Savior – The Right Honorable Malcolm Fraser, AC, CH

We received the news of the …
Read More

THƯ MỜI

Kính gửi quý bạn.

Hội Cao Niên Việt Nam Tây Úc được sự phối hợp của Cộng Đồng Người Việt Tự Do xin mạnh dạn đứng ra tổ chức …
Read More

Thơ Cảm Tạ – Hội Chợ Tết WA 2016
6 years ago

Thơ Cảm Tạ – Hội Chợ Tết WA 2016

13.2.2016

Kính thưa quý vị quan khách và quý đồng hương,

Tôi xin đại diện Ban Chấp Hành của Cộng Đồng Người Việt Tự Do gởi đến …
Read More

Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc / Tax tips from the ATO
7 years ago

Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc / Tax tips from the ATO

Tax tips from the ATO / Taking care of business this tax time

Thông tin về thuế vụ tại Úc để giúp quý vị hiểu các quyền lợi của mình …
Read More